• Asya cin
  • Asya hong_kong_map_of_cities
  • Amerika ABD-AB
  • Amerika ABD guvenlik stratejisi
  • Başvruru Kitapları steps-of-the-scientific-method
  • Savaş ve Strateji generations-of-war
  • Savaş ve Strateji mackinder
  • Savaş ve Strateji Sun Tzu

Asya

cin

ÇİN’İN TARİHİ

Published on Haziran 20th, 2015 | by uagundem

Milât’tan Önceki Dönemler : Arkeoloji ilimi gelişip daha bilimsel kazılar yapılarak verimli sonuçlar alındıkça, elde mevcut tarihi kaynakların yeniden yorumlanması ve değerlendirilmesi neticesinde, eski Çin tarihi hakkındaki bilgilerde ve dokümanlarda da değişiklikler olmuştur. Uzun zaman Çin ... Read More


Asya

hong_kong_map_of_cities

HONG KONG

Published on Haziran 20th, 2015 | by uagundem

Hong Kong’un Tarihçesi ve Genel Siyasi ve İdari Görünümü Adanın bağımsızlığı, II. Dünya savaşındaki Japon işgal dönemi hariç olmak üzere, 1839 yılından Çin’e devredilmiş 1.7.1997 tarihine kadar devamlı surette İngiltere’nin elinde kalmış ve belirtilen bu süreç ... Read More


Amerika

ABD-AB

AVRUPA ORTAK SAVUNMA VE GÜVENLİĞİNDE AMERİKA’NIN TUTUMU

Published on Haziran 18th, 2015 | by uagundem

Avrupa bütünleşmesiyle ilgili düşünceler her ne kadar Ortaçağa kadar götürülebilse de, bu çalışmada özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem konu alınacaktır. Aslında Avrupa’da entegrasyon fikri İkinci Dünya Savaşı’nın oluşturduğu yıkım sonrasında ortaya çıkan tehditlerin bir sonucu ... Read More


Amerika

ABD guvenlik stratejisi

Amerikanın Güvenlik Stratejisi

Published on Aralık 30th, 2014 | by uagundem

ABD Güvenlik Stratejisi Kuruluşundan günümüze kadar incelenecektir. Temeller “Protestan” mezhebine dayalı Hıristiyanlık, Yahudilik, Anglo-Saksonluk ve Liberal düşüncelerdir. Söz konusu kökler, güvenlik algılayışının ve uygulanan güvenlik stratejilerinin de temellerini oluşturmuştur. 1776 Bğımsızlık bildirgesiyle, Tüm insanların eşit yaratılması’esasına dayanan bir ... Read More


Savaş ve Strateji

generations-of-war

SAVAŞ OLGUSU

Published on Temmuz 21st, 2014 | by uagundem

 KENNETH WALTZ’UN ÜÇ ANALİZ DÜZEYİNE GÖRE SAVAŞ OLGUSU: Savaş olgusu Waltz‟ın analiz düzeyleri üzerinden incelenebilir. İlk analiz düzeyi bireydir. Klasik Realizm‟e göre savaşların nedeni aslında insanların davranışlarından kaynaklanmaktadır. Savaş olgusu insanın doğasındaki çatışma temayülü ile açıklanabilir. ... Read More


Savaş ve Strateji

mackinder

John Mackinder ve Kara Hakimiyet Teorisi

Published on Temmuz 21st, 2014 | by uagundem

John Mackinder  ve Kara Hakimiyet Teorisi 1904 yılında yayınladığı “Tarihin Coğrafi Mihveri” adlı eserinde” Dünyanın Kalbi (Heartland) teorisini işlemiştir. Dünyayı üç bölgeye ayırmıştır. Merkez bölge:  Volga-Doğu Sibirya, Kuzey Buz Denizi, İran, Afganistan. İç Hilal: Almanya, Avusturya, ... Read More


Savaş ve Strateji

Sun Tzu

Sun Tzu

Published on Temmuz 21st, 2014 | by uagundem

Sun Tzu   Sun Tzu yaklaşık olarak M.Ö. 500 yıllarında yaşamış olduğu değerlendirilen Çinli stratejist, filozof ve komutandır. Günümüzde daha çok “Savaş Sanatı” adlı eseri ile tanınmaktadır. Yaşadığı devirde Çin, büyük karışıklıklara sahne olmuş ve sekiz ... Read More


Savaş ve Strateji

BARUTUN icadı

BARUTUN İCADI İLE MEYDANA GELEN PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE ORDULARIN TARİHSEL GELİŞİM VE DEĞİŞİMİ

Published on Temmuz 21st, 2014 | by uagundem

BARUTUN İCADI İLE MEYDANA GELEN PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE ORDULARIN TARİHSEL GELİŞİM VE DEĞİŞİMİ Barutun muharebe sahasında yerini almasıyla birlikte silahların öldürücülüğü daha önce hiç olmadığı kadar artmıştır. Barut ilk olarak toplarda kullanılmış, müteakiben tüfeklerde kendini göstermiştir. ... Read More


Savaş ve Strateji

haklı savaş

HAKLI SAVAŞ

Published on Temmuz 21st, 2014 | by uagundem

HAKLI SAVAŞ: Haklı savaş kavramı, Hıristiyanlar tarafından ortaya atılırken başlangıçtaki düşünce onu meşrulaştırmaktan ziyade kısıtlamaktı. Savaş üzerine düşünmenin bir boyutu olarak ele alındığında “haklı savaş”, en geniş anlamıyla, Batı kültüründe siyasal amaçlar doğrultusunda zor kullanımının ne ... Read More


Back to Top ↑