Enerji turkiye petrol boru hatları

Published on Temmuz 20th, 2014 | by uagundem

0

Doğalgaz Boru Hatları

Doğalgaz Boru Hatları

 

Küreselleşen  dünyada,  petrol  fiyatlarının  hızla  artması  ve  sadece  petrole bağımlı  olmak  istenmemesi  nedeniyle  ülkelerin  çeşitli  enerji  kaynaklarına yöneldiklerinden  bahsedilmişti.  Doğalgaz,  hızla  artan  enerji  maliyetlerine  ve petrole  alternatif  enerji  kaynağı  olarak  görülmektedir.  Yüksek  ısı  değeriyle petrole  yakın  olan  doğalgazının,  kolay  taşınabilirliği  ile  kullanılabilirliğinin  yanı sıra temiz enerji kaynağı olması önemini arttıran faktörlerdir.  Doğalgaz, boru hatlarıyla ya da basınçlı tankerlerde sıvılaştırılmış olarak taşınır. Ulusal  ya  da  ülkeler  arası  nakliyatı  bu  şekilde  sağlanmaktadır.  Maliyet  göz önünde bulundurulacak olursa, sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) yüksek basınç ve  düşük  sıcaklıkta  tutulması  zorunluluğu  basınçlı  tankerlerle  yüksek  maliyetli olmasına  neden  olmaktadır.  Ancak  doğalgaz  boru  hatlarıyla  taşıma  verimli  ve basınçlı  ve  soğutmalı  tankerlere  oranla  daha  düşük  maliyetli  olmaktadır. Kullanılan  direk  ya  da  transit  boru  hatlarının  kullanımı  yapılan  anlaşmalarla sağlanmaktadır.  Sıvı  hale  getirilen  doğal  gaz,  hacminin  600  kat  daha  küçülerek  taşınması anlamına  gelmektedir.  Böylece  büyük  miktarlarda  enerjinin  depolanması  ve taşınması daha kolay olmaktadır (İmren, 2011: 153).

dogalgaz boru hatları

Bazı  uzmanlar,  Hazar  Havzası  ülkelerinin,  özellikle  Sovyetler  Birliği’nin  1991 yılında dağılmasına kadar, dış dünya ile bir ticaret bağlantılarının olmadığını ileri sürmüşlerdir.  Bu  ülkelerin  Sovyetler  Birliği’nin  dağılmasının  ardından bağımsızlıklarını  kazanarak  uluslararası  piyasalarda  yer  almak  için  yeni arayışlar içine girdiğini, Hazar Denizi’nin ve bu deniz etrafındaki ülkelerin kapalı bir havza içinde yer almasından dolayı da boru hatları olmadan petrolün tüketici ülkelere ulaşımının çok zor olduğunu ifade etmişlerdir (Dikkaya, 1999:204). Hazar  Havzası’nın  sahip  olduğu  enerji  kaynaklarının  Batıya  ulaştırılmasında coğrafi  bakımdan  önemli  bir  noktada  bulunan  Türkiye,  Doğu-Batı  arasında, stratejik  bir  noktada  bulunmaktadır.  Hâlen  mevcut  durumdaki  doğalgaz  boru hatlarının  yanı  sıra,  planlanan  yeni  projelerde  de,  geçiş  noktasında bulunmasından  dolayı  son  derece  önemli  bir  noktada  bulunmakta,  coğrafi bakımdan diğer ülkelere oranla üstün konumdadır. Boru  hattı  projeleri  Türkiye’nin  bölgesel  ve  küresel  enerji  pazarında  etkin olabilmesi için kritik bir öneme sahiptir. Türkiye son yıllarda komşu ülkelerdeki enerji  kaynaklarının  dünya  pazarlarına  açılmasını  sağlayacak  projelerin  içinde yer almaktadır (Kantörün, 2010: 90). Türkiye,  komşu  ülkelerde  bulunan  zengin  doğalgaz  rezervlerinden,  Avrupa pazarlarına  sevkiyatını  sağlamak  için  kendi  topraklarından  geçecek  boru  hattı projelerinin içinde yer almaktadır.  Trans  Hazar  Doğalgaz  Boru  Hattı  Projesi  ile  Türkmenistan’ın  güney bölgelerinde  üretilen  doğal  gazın,  Türkiye’ye  ve  Avrupa’ya  taşınması amaçlanmaktadır.  Mavi  Akım  Boru  Hattı  Projesi  Rusya’dan  Türkiye’ye  doğalgaz  nakletmek  için yapılan Karadeniz geçişli boru hattı projesidir.

 

Türkiye-Avusturya Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (Nabucco) Hazar Bölgesi’ndeki doğalgaz  rezervlerinin  Türkiye  üzerinden  Avrupa  pazarlarına  ulaştırılmasını hedeflemektedir.  Türkiye’den  başlayan  ve  sırayla  Bulgaristan,  Romanya, Macaristan’ı takip eden ve Avusturya’ ya ulaşan bir hatla doğal gazın taşınması amaçlanmıştır.  Doğalgazın  ihtiyaç  ve  talep  gelişimine  göre,  ilerleyen  yıllarda Orta  Avrupa  doğalgaz  dağıtım  merkezi  olan  Avusturya’dan  da  diğer  Avrupa ülkelerine satılması amaçlanmaktadır.

Tags:


About the AuthorBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Back to Top ↑