Enerji mavi akım

Published on Temmuz 20th, 2014 | by uagundem

0

Mavi Akım Projesi

Mavi Akım Projesi  

Rusya’dan Türkiye’ye doğalgaz nakletmek için yapılan Karadeniz geçişli boru hattı projesidir. Toplam 3 Milyar 339 Milyon Dolarlık yatırım yapılan Mavi Akım Projesi bir  Rus-İtalyan-Türk  ortak  girişimidir.  3.300  kilometrelik  boru  hattının  380 kilometresi Karadeniz’in 2.140 metre altından geçmektedir (Kona, 2004: 107). Mavi  Akım  projesiyle,  herhangi  bir  geçiş  ülkesi  ile  muhatap  olmaksızın, doğrudan  Rusya’dan  Türkiye’ye  doğalgaz  nakledilmesi  hedeflenmiştir  (Ogan, Mavi Akım Projesi, 2012).

 

Yeryüzündeki  en  derin  boru  hattı  projesi  olan  Mavi  Akım  Projesini  faaliyete geçirmek için Rusya ve İtalya arasında TRANSCO isimli bir şirket kurulmuştur. Projenin finansmanı ise Rus şirketi GAZPROM yapmıştır. Ancak Samsun-Ankara bölümünü (Deniz geçişi dâhil 270km.) Türkiye finanse etmiştir ( Yanar, 2002: 153). Türkiye,  Mavi  Akım  Projesi  ile  inşa  edilen  boru  hattından  yılda  3  milyar metreküp doğal gaz almakta bu miktarın her yıl 200 milyon metreküp artacağı öngörülmektedir.  İlk gaz 30 Aralık 2002 günü pompalanmıştır. Yine aynı tarihte 25  yıl  süreli  ve  16  milyar  metreküp  doğal  gaz  alımına  ilişkin  doğal  gaz  alım-satım anlaşması da imzalanmıştır (Meftun, 2004:  247).

Rusya’dan  Türkiye’ye  doğal  gaz  satılmasını  öngören  Mavi  Akım  Projesinin oluşturulması,  Bakü-Tiflis-Ceyhan  hattı  konusunda  Rusya’nın  itirazlarını hafifletmeye yönelik bir adım olmaktadır (Yanar, 2002:155).

15  Aralık  1997  tarihinde  Rusya  ile  imzalanan  Mavi  Akım  Projesi’nin  Türk Cumhuriyetleri açısından yarattığı olumsuzluk ise Azerbaycan ve Türkmenistan doğal  gazının  Türkiye’yi  bir  pazar  olmaktan  çıkarmasıdır.  Azerbaycan’ın Şahdeniz sahalarından çıkan doğal gazın Türkiye üzerinden dünya piyasalarına aktarılmasını savunan ABD’de Mavi Akım Projesine sıcak bakmamıştır (Ünüvar,   t.y. : 109).

 

Bir  diğer  taraftan  Türkiye’deki  bazı  uzmanlar  bu  projenin  Türkiye’nin  zararına olduğunu  düşünmektedir.  Aslında  verilere  bakıldığında  Rusya’nın Türkmenistan’dan 44 dolara aldığı gazı, AB ülkelerine 110 dolardan, Türkiye’ye ise  133  dolardan  sattığı  görülmektedir.  Bir  başka  deyişle  Türkiye  1000 metreküpte  20  dolar  fazladan  ödeme  yapmaktadır  (Uğuz,  Paylaşılamayan Bölge Hazar, 2012).

 

Bu  gelişmeler  Türkiye  ve  Amerika’nın  müşterek  olarak  sürdürmeye  çalıştığı paralel  petrol  ve  doğal  gaz  boru  hatlarının  oluşturduğu  “Doğu-Batı  Enerji Koridoru” stratejisine de ciddi darbe vurmuştur.

 

Avrupa’nın  ihtiyaç  duyduğu  enerji  arzı  güvenliğine  katkı  sağlayacak  pek  çok boru hattı inşa edilmiş ve yeni projeler üretilmiştir. Türkiye, geniş Hazar Havzası hidrokarbon kaynaklarının doğrudan Batı pazarlarına ulaştırılmasını öngören ve 21.  Yüzyılın  İpek  Yolu  olarak  sunulan  Doğu-Batı  Enerji  Koridorunun gerçekleştirilmesine  ön  ayak  olmuştur.  Kafkasya  ve  Orta  Asya’yı  Avrupa’ya bağlayan  boru  hattı  projeleri,  bölgenin  Batı  ile  entegrasyonu  açısından  yararlı olacaktır. Güvenli ve ticari açıdan kârlı boru hatları, bölgeye istikrar ve refahın getirilmesine katkı sağlayacaktır (Dışişleri Bakanlığı).

Tags:


About the AuthorBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Back to Top ↑