Uluslararası Hukuk

 

Uluslararası Hukuk Electronic Information System for International Law

Dünya Çapında Uluslararası Hukuk Arama PortalıWorld Legal Information Institute

Dünya Çapında Uluslararası Hukuk Arama Portalı  LawRunner

Dünya Çapında Uluslararası Hukuk Arama Portalı FindLaw: International Law Resources

Dünya Çapında Anayasa HukukuConstitutionNet

Dünya Çapında Çevre Hukuku ECOLEX: The Gateway to Environmental Law

Dünya Çapında Uluslararası Hukuk Arama PortalıGlobal Legal Research Tools

Uluslararası Hukuk Araştırmalarına Giriş Introduction to Public International Law Research.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Hukuk Portalı Electronic Information System for International Law

Uluslararası Adalet Divanı Portalı Hague Justice Portal

Avrupa Birliği YasalarıEur-Lex  An Offıcıal Reposıtory On European Unıon Law

Yale Üniversitesi Hukuk FakültesiForeign & International Research

Uluslararası Savaş Suçları Portalı Frederick K. Cox International Law Center War Crimes Research Portal

İngiliz Hukuku infolaw–Gateway to the UK Legal Web

Amerikan Hukuku Law Crawler

Ülkelere ait Hukuki Metinlerin İngilizce Çevirileri International Constitutional Law

Uluslararası Güncel Meselelerin Uluslararası Hukuktaki Çözümlemeleri International and Foreign Law Community

Kent Üniversitesi Uluslararası Hukuk Merkezi Lawlinks

Deniz Hukuku Oceans and Law of the Sea

Cornell Üniverisitesi Uluslararası Hukuk Merkezi Foreign and International Law Guide

Birleşmiş Milletler Hukuk Sitesi United Nations International Law Site

Birleşmiş Milletler Uluslararası Hukuk Araştırmaları International Law Research Guide

Birleşmiş Milletler Uluslararası Hukuk Komisyonu International Law Commission

Birleşmiş Milletler Yıllık Yargı Kitabı United Nations Juridical Yearbook

Birleşmiş Milletler Anlaşmaları Katalogu United Nations Treaty Collection

 

KURULUŞLAR Institutions

Cenova Merkezli Uluslararası Çevre Hukuku Enstitüsü Center for International Environmental Law

Richmond Hukuk Fakültesi Constitution Finder

Birleşmiş Milletler Uluslararası Terörizm Veritabanı Electronic Legal Resources on International Terrorism

AİHM Kararları HUDOC database

AİHM  European Court of Human Rights

AB Çevre Hukuku Ağı European Environmental Law Network

Birleşmiş Milletler Adalet Divanı  International Court of Justice

Birleşmiş Milletler Adalet Mahkemesi International Criminal Court

Birleşmiş Milletler Adalet Mahkemesi Dergisi Official Journal of the ICC

Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Veri Bankası International Humanitarian Law Database

Uluslararası Deniz Hukuku Araştırmaları Merkezi International Water Law Project

Uluslararası Hukuku İlgilendiren Tüm Alanlarda Yapılan Anlaşma Metinleri Araştırmaları Merkezi Multilaterals Project

ABD Kongresi Hukuk Kütüphanesi  Law Library of the U.S. Congress

İngiliz Parlamentosu Yayınları HANSARD

La Documentatıon Françaıse

Legıfrance Data Bank Of French Legıslature And Laws

Amerikan Kongre KararlarıThe Library Of Congress Websıte For Legislatıve Information

United Kingdom Online Publications

A multimedia database on the U.S. Supreme Court

 The UN Online Collection Of  Treaties And Related Documents