Enerji NABUCCO Doğal Gaz Boru Hattı Projesi

Published on Temmuz 20th, 2014 | by uagundem

1

NABUCCO Doğal Gaz Boru Hattı Projesi

NABUCCO Doğal Gaz Boru Hattı Projesi

Türkiye-Avusturya  Doğal  Gaz  Boru  Hattı  Projesi  (Nabucco)  ile  Türkiye’den başlayan  ve  sırayla  Bulgaristan,  Romanya,  Macaristan’ı  takip  eden  ve  Avusturya’ ya ulaşan  bir hatla doğal gazın taşınması amaçlanmıştır.  Projenin gerçekleştirilmesi için bahsi geçen ülkeler bir araya gelerek bir şirket kurulmasına  karar  vermiştir.  Bu  kapsamda,  2004  yılında  merkezi  Viyana’da “Nabucco Company Study Pipeline GmbH” şirketi kurulmuştur. Proje geliştirme sürecinde  gelinen  aşama  göz  önünde  bulundurularak  projenin  finansmanını sağlayıp,  yatırımlarını  gerçekleştirilmesi  amacı  ile  2005  yılında  Ortak  Girisim Anlasmasının  imzalanmasını  müteakip  söz  konusu  şirketin  Nabucco  Gas Pipeline  International  GmbH  (NIC)  isimli  şirkete  dönüşümü  kabul  edilmiştir. Bununla birlikte, her transit ülkede boru hattının yapımı isletmesi ile bakımı ve idamesinden  sorumlu  olan  Nabucco  Yerel  Şirketleri  (NNC)  kurulmuştur. Türkiye’de  kurulan  NNC  şirketi  18  Haziran  2010  tarihinde  faaliyete  geçmiştir (BOTAŞ, 2011: 11-12).

Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya  Doğal  Gaz  Boru  Hattı (Nabucco)  projesiyle,  Ortadoğu  ve  Hazar  Bölgesi’ndeki  doğal  gaz rezervlerinden  gelen  gaz  ile  ilk  etapta  güzergâh  üzerindeki  ülkelerin  gaz ihtiyacının  karşılanması  amaçlanmaktadır.  Sonraki  yıllarda  ise  Avusturya’nın Avrupa’da  önemli  bir  doğal  gaz  dağıtım  noktası  olma  özelliğinden  de faydalanılarak Batı Avrupa’da bulunan diğer ülkelerin de doğal gaz taleplerinin karşılanması amaçlanmıştır. Projenin  yaklaşık  uzunluğunun  3.800  km,  kapasitesinin  ise  25,5-31  milyar metreküp  olması  ve  2016  yılında  ilk  kapasite  ile  devreye  alınması planlanmaktadır. Nabucco’ya dahil olan şirketler (BOTAS – Türkiye, Bulgargaz – Bulgaristan, Transgaz – Romanya, MOL – Macaristan, OMV – Avusturya, RWE –  Almanya)  projeye  %  16,6  şeklinde  eşit  oranda  katılım  sağlamıştır.  Projenin Türkiye  kısmı  Mühendislik  çalışmaları  halen  Nabucco  Yerel  Şirketi  (NNC Türkiye)  tarafından  yürütülmektedir.  Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya  Dogal  Gaz  Boru  Hattı  (Nabucco)  projesinin  Hükümetler  arası Anlaşma’sı (IGA) 13 Temmuz 2009 tarihinde, Proje Destek Anlaşmaları (PSA) ise  8  Haziran  2011  tarihinde  imzalanmıştır.  Azeri  gazının  Avrupa’ya  transit güzergâhının  netleşmesi  ile  Nabucco  Projesi  de  güzergah  ve  kapasite  olarak şekil değiştirebilecektir (BOTAŞ Sektör Raporu, 2011: 9).

 

Ortadoğu ve Hazar Bölgesi doğal gaz rezervlerini Avrupa pazarlarına bağlamayı öngören  ve  “doğal  gaz  taşıma  projesi”  olan  Nabucco  Projesi,  13  Temmuz 2009’da hükümetler arası anlaşma şeklinde imzalanmıştır. İlk etapta güzergâh üzerindeki ülkelerin (Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya) daha sonraki  yıllarda  ise  Batı  Avrupa  ülkelerine  ulaşması  amaçlanmaktadır.  Batı Avrupa  devletlerine  nakilde,  Avusturya’nın  Avrupa’da  önemli  bir  doğalgaz dağıtım noktası olma özelliği gelmektedir (BOTAŞ Sektör Raporu, 2011).

 

Hattın  yılda  yaklaşık  25  milyar  metreküp  doğalgaz  taşıması  planlanmaktadır. 2020  yılında  31  milyar  metreküp  doğalgaz  taşıyacağı  varsayılan  hat,  Avrupa Birliği’nin  Trans  Avrupa  Enerji  Hattı’nın  bir  parçası  olarak  öngörülmektedir.  Nabucco Projesi’nde fizibilite ve mühendislik çalışmaları için AB fonlarından da faydalanılmıştır. Azerbaycan da “ Şahdeniz 2 ” sahasını geliştirerek 2016 yılına –  Nabucco  hattına  8-9  milyar  metreküp/yıl  gaz  verebileceğini  değişik toplantılarda beyan etmiş ancak bugüne kadar herhangi bir yazılı taahhüt veya anlaşma yapılmamıştır (www.nabucco-pipeline.com). Nabucco Boru Hattı Güzergâhı’nın toplam uzunluğu besleme hatları hariç 2841 km. besleme hatları dâhil 3282 km.dir. Hattın Türkiye’ye ait kısmının uzunluğu 1558  km.dir  ancak  besleme  hatları  ile  bu  uzunluk  1998  km.yi  bulmaktadır. Nabucco  Hattı’nın  Bulgaristan’dan  geçen  kısmının  392  km,  Romanya’dan geçen  kısmının  uzunluğunun  457  km,  Macaristan’dan  geçen  kısmının uzunluğunun  388  km.  Avusturya’dan  geçen  kısmının  uzunluğununsa  46  km. olması düşünülmektedir (Hüseynova, 2011).

 

Mevcut  şartlara  bakıldığında,  Nabucco  Boru  Hattı  vasıtası  ile  Avrupa’ya Azerbaycan Şah Deniz, Türkmenistan ve diğer Trans-Hazar kaynakları ile İran gazının taşınması öngörülmektedir. Uzun vadede Irak ve Suriye üzerinden Mısır gaz  kaynağı  başta  olmak  üzere  diğer  çevreleyen  kaynaklardan  da  gaz taşınması  planlanmaktadır.  Her  bir  transit  ülkede  de  Nabucco  Yerel  Şirketleri (NNC)  kurulması  kararlaştırılmıştır.  NNC  şirketleri  boru  hattının  geliştirilmesi, yapımı, işletimi ile bakımı ve idamesinden sorumlu olacaktır.

 

Nabucco  Projesi Türkiye  ile  Avrupa  arasındaki en  büyük  doğal gaz  boru  hattı projesi  olarak  bilinmektedir.    8  milyar  Euro’luk  yatırım  öngörülen  Nabucco Projesi  ortaklarınca  Haziran  2004  tarihinde,  projenin  finansman  ve  boru  hattı taşıma  kapasitesinin  pazarlanması  işlerini  yürütmek  üzere  Nabucco  Company Pipeline  Study  (Nabucco  Boru  Hattı  İş  Geliştirme  Şirketi) kurulmuştur(www.nabucco-pipeline.com).

 

Avrupa’nın doğal gaz arzına “kaynak çeşitliliği” yaratmak üzere başlatılan proje çalışmalarında, halen projeye hangi ülkelerden doğal gaz arzı sağlanacağı ve doğal gazın hangi güzergâhlardan geçirilerek Avrupa pazarlarına ulaştırılacağı konusundaki çalışmalar devam etmektedir (www.nabucco-pipeline.com).

 

Avrupa’nın  doğalgaz  ihtiyacını  neredeyse  tek  başına  karşılayan  ve  yine Avrupa’nın  en  büyük  doğal  gaz  tedarikçisi  konumundaki  Rusya,  bu  durumunuzun  yıllar  devam  etmesini  ve  mevcut  durumunu  garanti  altına  almak istemektedir. Nabucco Projesi, Rusya’dan yapılan bu sevkiyata alternatif olması amacıyla  AB  ve  ABD  tarafından  desteklenmektedir.  Projenin  meydana  geliş nedeni Rus doğalgazına olan bağımlılığı azaltmaktır. Bu aşamada, Türkiye’nin stratejik  önemi  bir  kez  daha  ortaya  çıkmaktadır.  Nitekim  en  uzun  geçiş  hattı Türkiye  üzerinden  olmaktadır.  Rusya,  doğalgazın  en  büyük  tedarikçileri  olan Orta Asya ülkelerini, gazlarını sadece kendisine satmaları konusunda politik ve ekonomik  girişimlerle  sıkıştırmaktadır.  Orta  Asya  ülkelerinin  siyasi durumlarındaki  çalkantılar  ve  belirsizlikler  ABD  ve  AB  tarafından  yapılması düşünülen  yüksek  maliyetli  yatırım  müdahalelerini  uzun  vadede  etkisiz kılmaktadır  ve  Rus  bağımlılığını  kırmaya  yönelik  çabaları  etkisiz  hale getirmektedir.

 

Tags: ,


About the AuthorOne Response to NABUCCO Doğal Gaz Boru Hattı Projesi

  1. see here says:

    Maintain the nice work ethic.

see here için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Back to Top ↑