Balkanlar

battle_of_kosovo

1980-1990’larda Sırp Ulusal Siyasetinin Temelinde Mitoloji ve Edebiyatının Yeri ve Önemi: Mitten Bosna Soykırımına Giden Yol

Published on Temmuz 20th, 2014 | by Indira Podric

1980-1990’larda Sırp Ulusal Siyasetinin Temelinde Mitoloji ve Edebiyatının Yeri ve Önemi: Mitten Bosna Soykırımına Giden Yol İndira PORİÇ Özet 1980’lerde ve 1990’larda uluslararası arenada gerçekleşen yeni siyasi değişimler, eski Yugoslavya topraklarında meydana gelen inanılmaz insani felaketlerin ... Read More


Enerji

turkiye boru hatları

Türkiye’nin Enerji Politikasının Analizi

Published on Temmuz 20th, 2014 | by uagundem

Türkiye’nin Enerji Politikasının Analizi   Türkiye’de  bulunan  enerji  rezervleri  ihtiyacı  karşılayacak  seviyede  değildir. Çevresindeki  zengin  rezervlerden  faydalanan  Türkiye,  coğrafi  konumunun avantajından faydalanmaya çalışmaktadır. Bu nedenle petrol ve doğal gaz gibi enerji  hammaddelerinin,  üretim  merkezlerinden  tüketim  ya  ... Read More


Enerji

NABUCCO Doğal Gaz Boru Hattı Projesi

NABUCCO Doğal Gaz Boru Hattı Projesi

Published on Temmuz 20th, 2014 | by uagundem

NABUCCO Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Türkiye-Avusturya  Doğal  Gaz  Boru  Hattı  Projesi  (Nabucco)  ile  Türkiye’den başlayan  ve  sırayla  Bulgaristan,  Romanya,  Macaristan’ı  takip  eden  ve  Avusturya’ ya ulaşan  bir hatla doğal gazın taşınması amaçlanmıştır.  Projenin gerçekleştirilmesi için ... Read More


Enerji

mavi akım

Mavi Akım Projesi

Published on Temmuz 20th, 2014 | by uagundem

Mavi Akım Projesi   Rusya’dan Türkiye’ye doğalgaz nakletmek için yapılan Karadeniz geçişli boru hattı projesidir. Toplam 3 Milyar 339 Milyon Dolarlık yatırım yapılan Mavi Akım Projesi bir  Rus-İtalyan-Türk  ortak  girişimidir.  3.300  kilometrelik  boru  hattının  380 kilometresi Karadeniz’in ... Read More


Enerji

transhazar boru hattı

Trans Hazar Doğalgaz Boru Hattı

Published on Temmuz 20th, 2014 | by uagundem

Trans  Hazar  Doğalgaz  Boru  Hattı  (Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Doğalgaz Boru Hattı Projesi)   Trans  Hazar  Doğalgaz  Boru  Hattı  Projesi  ile  Türkmenistan’ın  güney bölgelerinde  üretilen  doğal  gazın,  Türkiye’ye  ve  Avrupa’ya  taşınması amaçlanmaktadır.  29  Ekim  1998  tarihinde  Türkmenistan  ile  Hazar  ... Read More


Enerji

turkiye petrol boru hatları

Doğalgaz Boru Hatları

Published on Temmuz 20th, 2014 | by uagundem

Doğalgaz Boru Hatları   Küreselleşen  dünyada,  petrol  fiyatlarının  hızla  artması  ve  sadece  petrole bağımlı  olmak  istenmemesi  nedeniyle  ülkelerin  çeşitli  enerji  kaynaklarına yöneldiklerinden  bahsedilmişti.  Doğalgaz,  hızla  artan  enerji  maliyetlerine  ve petrole  alternatif  enerji  kaynağı  olarak  görülmektedir.  Yüksek  ısı  ... Read More


Enerji

turkiyede-petrol-uretimi-sismik-harita-kuyular

Türkiye’nin Enerji Potansiyeli

Published on Temmuz 20th, 2014 | by uagundem

  Türkiye’nin Enerji Potansiyeli  Dünya  petrol  rezervlerinin  yüzde  75’i,  dünyanın  en  büyük  16.  ekonomisi  olan Türkiye’nin  sınırlarında  başlamaktadır.  Türkiye  yıl  boyunca  aldığı  31,5  milyar metreküp doğal gazın 19 milyar metreküpünü Rusya’dan, 8 milyar metreküpünü İran’dan  ve  ... Read More


Enerji

turkiye enerji hatları

TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKALARI

Published on Temmuz 20th, 2014 | by uagundem

Türkiye’nin enerji politikaları Enerji stratejilerinin merkezini genellikle enerji arzının çeşitliliği oluşturmaktadır. Ülkeler  ekonomik  bakımdan  kalkınabilmek  için  sahip  oldukları  enerji kaynaklarını  ve  potansiyelini  diğer  ülkelere  pazarlamayı  hedeflerken,  enerji ihtiyacı bulunan ithalatçı devletler de enerji kaynak çeşitliliğini değerlendirmekte ... Read More


Onemli Kisiler

baryy buzan4

Barry Buzan

Published on Temmuz 13th, 2014 | by uagundem

 28 Nisan 1946 Doğumlu Barry Buzan  London School of Economics’de Uluslararası İlişkiler Profesörü olarak çalışmaktadır. Kompleks Bölgesel Güvenlik Teorisi ve Ole Weaver ile birlikte Kopenak Okulunun temsilcilerindendir. Çalıştığı konular arasında * Bölgesel ve Uluslararası Güvenlik *Tarihsel perspektifte Uluslararası İlişkiler ... Read More


Ayın Kitabı

thedeathofmoney

James Rickards The Death Of the Money

Published on Temmuz 13th, 2014 | by uagundem

James Rickards The Death Of the Money isimli kitap 2014’ün Nisan Ayında ABD’de Yayımlanarak Bestseller olmuştur. Yazar kitabında ilgi çekici iddialar ortaya atmaktadır. Bunların başında ise ikinci dünya savaşı sonrası oluşturulan ve dünya para rezervi olan ... Read More


Back to Top ↑